Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanaf 6 april kunnen werkgevers bij het UWV (www.uwv.nl) een subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de loonkosten. Hoe werkt dit en waar moet op gelet worden om voor subsidie in aanmerking te komen?

 1. De verwachte omzet in 2020
  Schat de verwachte omzet voor een periode in 2020. Er kan gekozen worden tussen 3 periodes:
  • 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020
  • 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020
  • 1 mei 2020 tot en met 31 juli 2020
 2. De omzet van 2019
  Neem de omzet van 2019 en deel deze door 4 (omzet per kwartaal).
 3. Vergelijk 2019 met 2020 in absolute bedragen
  Neem de kwartaalomzet van 2019 en trek hiervan af de verwachte omzet 2020 per periode.
 4. Vergelijk 2019 met 2020 procentueel
  Neem de omzetdaling per periode 2020 (stap 3) en deel deze door de kwartaalomzet 2019.

Omzetdaling 2020 per periode
_____________ x 100%
Gem kwartaalomzet 2019

Het percentage mag worden afgerond naar boven. Er is pas subsidie mogelijk als de omzetdaling minimaal 20% is. Neem de periode met de hoogste omzetdaling.
Indien meerdere ondernemingen een concern vormen moet gekeken worden naar de omzetdaling op concernniveau.

 1. Bereken de hoogte van de subsidie
  Hiervoor geldt de volgende formule:
  % omzetdaling x loonsom x 3 x 1,3 x 0,9

% omzetdaling => dit is het antwoord van stap 4
Loonsom => dit betreft de sv loon over januari 2020 exclusief vakantiegeld
Per werknemer geldt een maximum maandloon van € 9.538,-
3 => de subsidie geldt voor 3 maanden, omdat wordt uitgegaan van de gegevens van 1 maand (januari) is de factor 3 nodig.
1,3 => dit is een fortaitaire opslag tegemoetkoming van de werkgeverslasten
0,9 => 90% subsidie bij een omzetdaling van 100%

Indien de omzetdaling lager is, zal de subsidie ook lager zijn.
50% omzetdaling = 45% loonkostensubsidie
25% omzetdaling = 22,5% loonkostensubsidie

 1. Vraag de subsidie aan op de site van het UWV (www.uwv.nl)
  De subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 mei.
  Benodigde gegevens:
  • Gegevens bedrijf
  • Loonheffingennummer (autorisatie via e-herkenning of DigiD is niet van toepassing)
  • Antwoord van stap 4 (nu is ook meteen duidelijk voor welke periode van 2020 wordt gekozen)
  • Info van eventuele Werktijdverkorting aanvraag
  • Gegevens bankrekeningnummer gebruikt voor betalingen loonheffingen
 2. Betaling door UWV van het voorschot
  Het UWV streeft ernaar om tussen 2 en 4 weken na aanvraag een voorschot uit te betalen. Dit voorschot bedraagt 80% van de subsidie. Het voorschot wordt betaald in 3 termijnen.
 3. Vaststelling subsidieverlening
  Binnen 24 weken na afloop van de periode van omzetdaling in 2020 vraagt de werkgever de definitieve subsidie aan op www.uwv.nl.
  Hierbij moeten definitieve gegevens van de omzetdaling in 2020 worden meegeleverd.

Bekijk meer nieuws

UBO register

Het is een aantal malen uitgesteld, maar binnenkort is het er toch echt. Het UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel de uiteindelijk belanghebbenden.Waarom

Lees meer »