Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanaf 6 april kunnen werkgevers bij het UWV (www.uwv.nl) een subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de loonkosten. Hoe werkt dit en waar moet op gelet worden om voor subsidie in aanmerking te komen? De verwachte omzet in 2020 Schat de verwachte omzet voor een periode in 2020. Er kan gekozen worden tussen 3 periodes: • […]