UBO register


Het is een aantal malen uitgesteld, maar binnenkort is het er toch echt. Het UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel de uiteindelijk belanghebbenden.
Waarom komt er een UBO-register?
Het UBO-register wordt ingezet in de strijd tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Door het register wordt duidelijk welke natuurlijk persoon uiteindelijk verantwoordelijk is voor de onderneming. Een ieder kan in het register inzien met wie er zaken gedaan wordt.
Wie is de UBO?
Een UBO is een natuurlijk persoon die direct of indirect een financieel belang heeft van minimaal 25% in de onderneming.
Welke ondernemingen moeten de UBO inschrijven in het register?
De inschrijving geldt voor de volgende ondernemingen:

 • besloten vennootschap (BV) en naamloze vennootschap (NV)
 • vennootschap onder firma
 • maatschap
 • commanditaire vennootschap
 • vereniging
 • stichting
 • coöperatie
  Welke ondernemingen hoeven zich NIET in te schrijven in het register?
 • eenmanszaak
 • Vereniging van Eigenaren (VVE)
 • beursgenoteerde onderneming
 • rechtspersoon in oprichting
  Hoe verloopt de inschrijving?
  De inschrijving kan plaatsvinden vanaf 27 september 2020. Er zijn dan 18 maanden om de inschrijving te regelen; de einddatum is dus 27 maart 2022. De inschrijving gebeurt via de Kamer van Koophandel en is gratis. De Kamer van Koophandel stuurt iedere organisatie een brief die verplicht is om zich in te schrijven. Nieuwe ondernemingen dienen meteen het UBO-register in te vullen.
  Wie kan het UBO-register inzien?
  Iedereen kan bij de Kamer van Koophandel voor € 2,50 een uittreksel aanvragen van het UBO-register. Hierin staan gegevens als: voor- en achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonland en de aard en omvang van het belang. Een deel van het UBO-register is niet openbaar. Alleen bevoegde autoriteiten kunnen deze gegevens inzien in het kader van onderzoek naar witwaspraktijken en terrorismebestrijding. Hierbij gaat het om gegevens als het BSN nummer, nummer van het identiteitsbewijs en het adres van de UBO.

Bekijk meer nieuws