De belastingvoordelen van een zelfstandig ondernemer

Het kabinet heeft de commissie Borstlap ingesteld om te kijken naar de toekomst van de arbeidsmarkt. Een van de voorstellen van deze commissie is om belastingvoordelen van zelfstandig ondernemers te laten verdwijnen. Wat zijn de belastingvoordelen van zelfstandig ondernemers precies? Wij kijken hier naar de belangrijkste.

Zelfstandig ondernemers moeten net als werknemers in loondienst inkomstenbelasting (IB) betalen. Ze worden daarom ook wel IB-ondernemers genoemd. Dit zijn ondernemers die hun onderneming drijven in de vorm van een eenmanszaak, een vennootschap onder firma (VOF), een commanditaire vennootschap (CV) of een maatschap.

Een ondernemer die deelneemt aan het economisch verkeer probeert winst te behalen. Dit is het verschil tussen zijn opbrengsten en kosten. Deze winst wordt de commerciële winst genoemd. Over deze winst hoeft een ondernemer nog geen belasting te betalen als hij voldoet aan het urencriterium. Het urencriterium geeft aan dat wanneer een ondernemer 1225 uur per jaar besteedt aan zijn onderneming hij gebruik mag maken van fiscale kortingen. Met deze fiscale kortingen verlaagt een ondernemer zijn commerciële winst, waarna zijn fiscale winst overblijft. Over deze fiscale winst betaalt een ondernemer inkomstenbelasting.

Om aan 1225 uur te komen moet een ondernemer gemiddeld 25 uur per week aan zijn onderneming werken. Vooral ondernemers die naast hun onderneming nog in loondienst werken of ondernemers met een geringe omzet kunnen rekenen op een kritisch oog van de belastingdienst of het wel terecht is dat zij in hun aangifte inkomstenbelasting aangeven dat ze voldaan hebben aan het urencriterium. De belangrijkste fiscale korting bestaat uit de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek bestaat uit:
– de zelfstandigenaftrek
– de startersaftrek
– de meewerkaftrek
– de speur- en ontwikkelingsaftrek
– de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
– de stakingsaftrek

In het kort een toelichting op de verschillende soorten aftrek.

De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag van € 7.030,-. Dit bedrag zal de komen jaren ieder jaar met een bedrag van € 250,- verlaagd worden totdat er een bedrag overblijft van € 5.000,-.

De startersaftrek is een bedrag van € 2.123,- dat alleen gerealiseerd kan worden in de eerste jaren van het bestaan van de onderneming.

De meewerkaftrek is een aftrek als de partner van de ondernemer een minimaal aantal uren per jaar meewerkt in de onderneming zonder dat hij/zij daar een vergoeding voor ontvangt.

De speur- en ontwikkelingsaftrek (S&O- aftrek) is een aftrek van € 12.980,- als de ondernemer op jaarbasis minimaal 500 uur besteedt aan speur- en ontwikkelingswerk.

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid kent een verlaagd urencriterium van 800 uur. Als een ondernemer vanuit een arbeidsongeschiktheidssituatie komt, kan de ondernemer zijn commerciële winst verlagen met € 12.000,- (1e jaar), € 8.000,- (2e jaar) of € 4.000,- (3e jaar).

De stakingsaftrek is een aftrek van € 3.630,- indien de ondernemer zijn onderneming geheel staakt.

Tot slot heeft iedere ondernemer (ook de ondernemers die niet voldoen aan het urencriterium) recht op de zogenaamde MKB-winstvrijstelling. Dit is een korting van 14% die iedere ondernemer geniet nadat de commerciële winst is verlaagd met de ondernemersaftrek.

Bekijk meer nieuws

UBO register

Het is een aantal malen uitgesteld, maar binnenkort is het er toch echt. Het UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel de uiteindelijk belanghebbenden.Waarom

Lees meer »