UBO register

Het is een aantal malen uitgesteld, maar binnenkort is het er toch echt. Het UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel de uiteindelijk belanghebbenden.Waarom komt er een UBO-register?Het UBO-register wordt ingezet in de strijd tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Door het register wordt duidelijk welke natuurlijk persoon uiteindelijk verantwoordelijk is voor de onderneming. Een ieder […]

Verplichte arbeidsongeschiktheidverzekering zzp’ers

Op 4 juli 2020 stemde de achterban van de FNV in met het pensioenakkoord dat gesloten is tussen het kabinet, de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties. Een van de afspraken die in het pensioenakkoord zijn opgenomen is de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Het doel van deze verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is om de situatie voor mensen in loondienst, […]

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanaf 6 april kunnen werkgevers bij het UWV (www.uwv.nl) een subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de loonkosten. Hoe werkt dit en waar moet op gelet worden om voor subsidie in aanmerking te komen? De verwachte omzet in 2020 Schat de verwachte omzet voor een periode in 2020. Er kan gekozen worden tussen 3 periodes: • […]