Verplichte arbeidsongeschiktheidverzekering zzp’ers

Op 4 juli 2020 stemde de achterban van de FNV in met het pensioenakkoord dat gesloten is tussen het kabinet, de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties. Een van de afspraken die in het pensioenakkoord zijn opgenomen is de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Het doel van deze verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is om de situatie voor mensen in loondienst, […]